about A woman @701 tijdens de Rotterdam Art Week '23

inyourface
schilderij 'toxic' van Astrid Moors


Open: 9 t/m 12 februari 2023 van 11:00 tot 19:00 uur.
Opening: donderdag 9 februari van 15:00 tot 17:00 uur.
Locatie: Wilhelminakade 701, Rotterdam (Wilhelminapier)

dit was de (intussen gesloten) open call

Vrouwelijke kunstenaars zijn nog steeds te weinig zichtbaar.
Daarom maken wij met deze expositie een statement.

We tonen zelfportretten van Rotterdamse kunstenaars die zich identificeren als vrouw.

rondjeHet werk wordt te koop aangeboden voor € 150,-.
Bij verkoop is € 100,- netto voor de kunstenaar, het andere deel wordt gedoneerd aan het goede doel, via de overkoepelende expositie 701. (Enkele werken zijn niet te koop, dat staat erbij vermeld.) Tijdens de expositie is er geen direct geldverkeer. De koper neemt contact op met de maker.

Deze about A woman - IN YOUR FACE expositie met heel veel A5 zelfportretten, maakt deel uit van een groter geheel op dezelfde locatie, onder de naam 701.

Wil jij een A5 kunstwerk kopen? 
Fotografeer het werk en het emailadres / telnr.
van de kunstenaar en neem ajb zelf contact op.
Jullie regelen samen de betaling en hoe het werk bij jou komt.
- Wij verkopen niets, er gaat geen geld om tijdens de expositie. -

cbk
Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van CBK Rotterdam.


Women artists are still too invisible.
That is why we are making a statement with this exhibition.
We show self-portraits of Rotterdam artists who identify themselves as women.

rondjeThe work is offered for sale for € 150. When selling, €100 net is for the artist, the other part will be donated to charity, via the umbrella exhibition 701. (Some work is not for sale, that is stated underneath the work.) There is no direct money transfer during the exhibition. The buyer contacts the maker.

This about A woman - IN YOUR FACE exhibition is part of a larger expo at the same location, known as 701

Do you want to buy an A5 artwork? 
Photograph the work and the email address / phone nr.
of the artist and please get in touch yourself.
You arrange the payment together and how the work will get to you.
- We do not sell anything, there is no money involved during the exhibition. -

hier is de link naar het rechtsreeks doneren: https://www.breathcareforkids.com/doneren 
Meer over de stichting Breath Care for Kids: 

breath

De deelnemende kunstenaars (88):
 

Inge Aanstoot

Sanne Avenhuis

Berevrouw

Anh Dao

Burning Desk (Saskia van Amstel)

Erica Baltimore

Louise Bianchi

Arlette Boerlage

Harmke Bosma

Hanneke Breuker

Brighart

Evelien de Bruijn

Cham Chahda

Zoë Cochia

Nada van Dalen

Jessica van Deursen

Thea van Doorn

Constance van Duinen

Caroline Ellerbeck

Marie Louise Elshout

Leonie Fernhout

Yolande Ferrée

Hadjaar Fris

Rouqiya Fris

Marianne Fontein

Maaike Gottschal

Geralda de Graaf

Natalia Grezina

Yvonne van der Griendt

Laura Grimm

Marianne Grootenboer

Olette Hamer

Vera Harmsen

Jing He

Francisca Henneman

Anna Hesselmann

Inge Hoefnagel

Ingrid van der Hoeven

Ruth Horstmanshoff

Maria Hylarides

Aeltsje Hylkema

Maria Ikonomopoulou

Evelien de Jong

Jorinde Jonker

Frederike Kamerbeek

Ilse Kauffman

Eveline Ketterings

Sarah Kerbosch

Ondine de Kroon

Wilma Kun

Tamara Laaper

Vanessa Lamounier de Assis

Anne-Mercedes Langhorst

Floor Leemans

Lia van Leeuwen

Jolanda Linssen

Maritsa van Luttikhuizen

Astrid Meijer

Liesbeth Mende

Monique van der Mije

Astrid Moors

Cora Moret

Inez Odijk

Natalia Olhova

Netty van Osch

Marijke de Pous

Margot Rijven

Anne-Marie Ros

Astrid de Pauw

Vassilena Petrova

Marie Pop

Anna Ramsair

Astrid van Rijn

Germaine Sanders

Carla Scheepe-Belksma

Margo van Schie

Neele Schlette

Thea Schulz 

Alien Smid

Roebie Starink

Karin Stroo

Els van Teeffelen

Ellis Veth

Karin de Visser

Marisa Vorenkamp

Dina Vos

Samira Welles

Efrat Zehavi
 


De flyer voor- en achterkant staan hier downloadbaar (rechtermuisknop - afbeelding opslaan als)

flyerflyer

 

 


 

 over de open call (gesloten per 4-2-23)open-call

Aan alle professionele* Rotterdamse kunstenaars die zich identificeren als vrouw:
about A woman organiseert in de Rotterdam Art Week een expositie op de Kop van Zuid.
    (in English, see below)

Open: 9 t/m 12 februari 2023 van 11:00 tot 19:00 uur.
Opening: donderdag 9 februari van 15:00 tot 17:00 uur.
Locatie: Wilheminakade 701, Rotterdam (Wilhelminapier)

IN YOUR FACE

Vrouwelijke kunstenaars zijn nog steeds te weinig zichtbaar. Daarom willen wij een statement maken.

Je kunt deelnemen door een zelfportret in te leveren. Op deze manier geven we onszelf, vrouwelijke kunstenaars in Rotterdam, letterlijk een gezicht.
Deze uitnodiging is bedoeld voor ALLE Rotterdamse vrouwelijke professionele* beeldende kunstenaars. We willen met name een geheel laten zien van het totale scala: werk van kunstenaars die al goed zichtbaar zijn en van kunstenaars die nog minder gezien worden.

*deelnemen is mogelijk als je minimaal voldoet aan 2 van de 3 criteria:
- kunstvakopleiding afgerond
- ingeschreven in de gemeente Rotterdam
- ingeschreven bij CBK Rotterdam

Je werk moet voldoen aan de volgende eisen:

Staand A5 op papier

De techniek en de benadering van het thema zijn vrij in te vullen.
Het werk wordt met buddies op de muur geplakt, dus maak het niet te zwaar. Wij plakken op de achterkant in de hoekjes zuurvrij tape, zodat de buddies het papier niet aantasten.
Tijdens de expositie is het werk verzekerd.

Deze about A woman - IN YOUR FACE expositie maakt deel uit van een groter geheel op dezelfde locatie, onder de naam 701.

rondjeJe werk wordt te koop aangeboden voor € 150,-.  allemaal voor dezelfde prijs. Bij verkoop is € 100,- voor jou, de rest doneer je aan het goede doel, via de overkoepelende expositie 701. Wij verkopen niets, er gaat geen geld om tijdens de expositie. De koper neemt contact met jou op.

 


extra informatie:

 • zoals in de open call vermeld: je werk is staand A5 op papier (tekeningen, olieverf, acryl, potlood, aquarel, foto, houtskool, collage en andere technieken, gefixeerd, als het werk maar plat is en niet zwaar, niet geplastificeerd, niet ingelijst). De techniek en de benadering van het thema zijn vrij in te vullen.

  Aanleveren:
 • in een stevige envelop
 • in de week van 30 januari tot en met 3 februari bij about A woman (Brouwersstraat 34, 3061 NG Rotterdam)
 • op achterkant van het werk naam, email, telefoon
 • voeg toe: een los plak-etiket van 3.4 x 7.5 cm (o.a. hema) met titel, naam, email, evt. telefoonnummer (dit plakken wij onder je werk)

   Verkoop: rondje
 • de koper maakt een foto van het werk en zoekt zelf contact met jou
 • verkoop gaat dus via jou
 • als je je werk hebt verkocht, whatsapp ons dan, 06 10169502 (Astrid) en 06 20796963 (Maritsa) dan plakken wij een rode sticker
 • alle werken kosten hetzelfde: 150 euro (100 voor jou)
 • 50 euro naar het project in Oekraïne (dit regel jij ook zelf, wij geven jou een rekeningnummer)
 • de koper haalt het werk op bij jou
 • op het etiket jouw naam + 'niet te koop' als het werk niet te koop is

  Ophalen: 
 • ophalen op locatie, op zondag 12 februari tussen 17 en 19 uur
 • eigen verpakking meenemen
 • bij ophalen identificeren ajb.
 • alle werk wat niet is afgehaald op locatie, nemen wij mee en kan afgehaald worden op
  - dinsdag 14 februari van 10 tot 13 uur, Lange Hilleweg 235 bel M.
  - of op donderdag 16 februari tussen 10 en 13 uur,  Lange Hilleweg 235 bel M.

  - laatste kans: maandag 27 februari tussen 12 en 14 uur, Lange Hilleweg 235 bel M.

Wil je suppoosten?
Graag. Mail ons met een voorstel voor een datum / dagdeel (11 tot 14 / 14 tot 17 / 17-19 uur)
post@aboutAwoman.nl

 

 


In English:

open call
To all professional* Rotterdam based visual artists who identify as woman:
About A Woman is organising an exhibition at Kop van Zuid during Rotterdam Art Week.

Open: 9 to 12 February 2023 from 11:00 to 19:00.
Opening: Thursday 9 February from 15:00 to 17:00.
Location: Wilhelminakade 701, Rotterdam (Wilhelminapier)

IN YOUR FACE
Female artists are still not visible enough. That's why we want to make a statement.

You can participate by submitting a self-portrait. This way, we literally give ourselves, female artists in Rotterdam, a face.
This invitation is meant for ALL Rotterdam female professional* visual artists  We particularly want to show the whole range: work by artists who are already highly visible and by artists who are less seen.

*participation is possible if you at least meet 2 out of 3 criteria:
- art course completed
- registered in the municipality of Rotterdam
- registered at CBK Rotterdam

Your work must meet the following requirements:

Portrait - A5 - on paper

The technique and approach to the theme are free to choose.
The work will be stuck to the wall with buddies, so don't make it too heavy. We stick acid-free tape on the back in the corners, so that the buddies do not affect the paper.
During the exhibition, the work is insured.

This about A woman - IN YOUR FACE exhibition is part of a larger entity at the same location, named 701.

rondjeYour work will be offered for sale for € 150, all the same price.  When selling, €100 is yours, and €50 is donated to a good (Ukrainian) cause, through the umbrella exhibition 701. We do not sell anything at the venue, there is no money involved during the exhibition. The buyer will contact you.

 

additional information:
as mentioned in the open call: your work is -portrait A5 size on paper- (drawings, oil, acrylic, pencil, watercolour, photo, charcoal (fixed), collage and other techniques, as long as the work is flat and not heavy, not laminated, not framed). The technique and approach to the theme are free.

Submit:

 • in a sturdy envelope
 • in the week of 30 January to 3 February at about A woman (Brouwersstraat 34, 3061 NG Rotterdam)
 • name, email, telephone on back of work
 • to go with it: a separate adhesive label measuring 3.4 x 7.5 cm (e.g. Hema) with title, name, email, telephone number (we will stick this under your work)

 Sale: rondje

 • the buyer takes a photo of the work and contacts you
 • the sale goes through you
 • if you have sold your work, please whatsapp us, 06 10169502 (Astrid) and 06 20796963 (Maritsa) and we will put a red sticker next to it
 • all works cost the same: 150 euros (100 for you)
 • 50 euros to the project in Ukraine (you arrange this yourself too, we'll give you an account number)
 • the buyer collects the work from you
 • on the label your name + 'not for sale' if the work is not for sale

Collection: 

 • collect on site at Sunday 12 February between 5 and 7 pm
 • bring your own packaging
 • please identify when collecting.
 • all work not collected at the venue, can be collected on Tuesday 14 February or Thursday 16 February from 10 am to 1 pm, Lange Hilleweg 235 M.
 • Last chance: collect your work Monday 27 februari between 12 and 14 h, Lange Hilleweg 235 bel M.

Would you like to be attendant?
Yes please! Mail us with a proposal for a date / part of the day (11 am. to 2 pm. / 2 pm. to 5 pm. / 5 pm. to 7 pm.)
post@aboutAwoman.nl

 

raw701

 

 

 

 

donatie?

Wil jij ook dat er meer kunst van vrouwen wordt gezien?
Je kunt ons steunen, door een bijdrage te doneren. 
Deze bijdrage zetten we in voor komende exposities.
Hartelijk dank alvast!